Künye

Digikon Digital Yayıncılık Ltd.Şti

Adına
 

İmtiyaz Sahibi

ve

Genel Yayın Yönetmeni

Ahmet SOYCAN

 

Haber Müdürü

Tuncay YAŞLI

 

Spor Müdürü

Mehmet Ali SOYCAN

 

Reklam Müdürü 
Seda SÜMÜRKEN

 

Editör

Ahmet Efe ACARERLİ

 

Yazılım ve Altyapı 
Temel Bilişim

 

Adres / Yönetim Yeri 
Nişantaş Mah.Vatan Cad. Ergün İşhanı 1/103 Selçuklu/KONYA

 

Telefon 
0 332 4098340

 

info@konyagazetesi.com.tr